KAVRAM'A KAYIT

KAVRAM KURS MERKEZLERİNDE BAMBAŞKA DÖNEM
1974 yılından bugüne ülkemizin geleceğine ışık tutan, güçlü bir marka yolculuğunda yenilikçi eğitim modelleriyle, dokunduğumuz hayatlara dünya standartlarında eğitim sunmak için büyük bir tutkuyla çalışıyoruz. Bilim ışığında hayal gücü, keşfetme arzusu ve başarı isteğinin öğrencilerin hayatlarını değiştirebileceğine inanıyoruz. Bu inancımızı, her geçen gün giderek artan başarılarımızla sürdürmeye devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “Kitlesel Başarıda 1 Numara” tescilini almayı başaran tek eğitim kurumu Kavram, bugüne kadar, 1 Milyonu aşkın öğrenciyi başarılı bir şekilde yetiştirmiştir.

Belirlediğimiz değerler doğrultusunda; bilinçli, insana ve doğaya önem veren, toplumsal konulara duyarlı, sürekli gelişmeye açık, ileri teknolojiyi kullanan ve sınav başarısı yüksek bireyler yetiştiriyoruz. “Aynı başarı, bambaşka bir Kavram!” diyerek çıktığımız yolda bugünün çocuklarının dilinden anlayan perspektifle eğitime yön vermeye devam ediyoruz.

LGS Hazırlık Programı
Kavram’da LGS hazırlık ders programı eğitim sarmal yapısına uygun olarak hazırlanır ve her sene başında “Tanıma Sınavı” uygulanır. Sınav sonuçlarına göre öğrencimizin bir önceki yıla ait eksiğini tamamlama programına alırız. Sınavlarımız yetkinlik temelli ölçüm yapmaya uygun sorulardan oluşmaktadır. Uyguladığımız Ulusal Sınavlara Hazırlık programı kapsamında sınavlara yönelik deneme sınavları yapılır.

Sınavlardan sonra öğrencilerin eksiklikleri 3 yönlü olarak incelenir:

• Kazanım ve konu eksikliği
• Dikkat ve okuma hatası
• Motivasyon eksikliği

YKS (TYT – AYT) Hazırlık Programı
Kavramda üniversite sınavına hazırlık, bireysel hedeflerin belirlendiği ve hedefe özgü başarı grafiğinin takip edildiği hazırlık programları ile sağlanır. Öğrencilerimizi üniversite sınavına her sınıf düzeyinin gerekliliklerini eksiksiz tamamlayarak hazırlıyoruz.

Her sene başında “Tanıma Sınavı” uygularız. Sınav sonuçlarına göre öğrencimizin bir önceki yıla ait eksiğini tamamlama programına alırız. Sınavlarımız yetkinlik bazlı ölçüm yapmaya uygun sorulardan oluşmaktadır. Kazanım tamamlama programı sınav sonuçlarına göre konu / kazanım eksiği olan öğrenciler gruplanarak yapılır.

ANALİZLERLE AKADEMİK PERFORMANS TAKİBİ

Ayrıntılı konu ve kazanım analizleriyle öğrencilerin en küçük öğrenme parçası ile ilgili akademik performansları tespit edilir ve kazanım eksiği tamamlama programıyla giderilir.

NİTELİKLİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
“Her öğrenciye özel sınav sonuç karnesi ile konu kazanım performansı ayrıntılı bir şekilde raporlanır. Öğrencimiz akademik gelişimini gözlemleyerek öğrenme sürecini bilinçli bir şekilde sürdürür.

SINAV SONUÇ KARNESİNDE ÖĞRENCİNİN;
Sınıf, Kurs Merkezi, İl ve Türkiye Geneli Başarı Sırası, Doğru, Yanlış ve Boş Bıraktığı Sorular, Öğrenci Neti, Sınıf Ortalaması, Genel Ortalama, Soruların Konu / Kazanımları yer alır.

DİJİTAL DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI
Akademik derslerin konu anlatımları görsel, animasyon ve videolarla desteklenerek görsel ve işitsel öğrenme kolaylaşır. Örnek soru çözümlerinin bulunduğu akıllı tahtalarımızla öğrencinin derse aktif katılımı sağlanır. Öğrencilerin kullandığı dijital öğrenme otomasyon sistemiyle de akademik ders durumlarının takibi yapılır.

VERİ TEMELLİ REHBERLİK SİSTEMİ
Kavram Kurs Merkezlerinin kişiye özgü gelişimsel ve kariyer odaklı rehberlik anlayışıyla öğrenciler sınavlara sınav kaygısı yaşamadan hazırlanırlar. Her öğrencinin “Danışman Öğretmeni” sınavlara hazırlık sürecinde öğrencinin en yakın yol arkadaşıdır. Danışman öğretmen, öğrenciyi sürekli takip eder, akademik başarı için rehberlik eder.

DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK
• Bireysel Akademik Takip Sistemi
• Nitelikli ve Yönlendirici Geri bildirim
• Sosyal Aktivite Programları
• Düzenli Veli Bilgilendirme Görüşmeleri
Kavram Kurs merkezleri; veli, öğrenci ve okul arasında başarı köprüsü oluşturur.

GENEL ETÜTLER
Haftalık akademik programda yer alan konularla ilgili her hafta etüt programı düzenlenir.

OKUL DERSLERİNE DESTEK ÇALIŞMALARI
Öğrencilerimiz yazılı sınavlarından iki hafta önce yazılı konularıyla birlikte rehber öğretmenlerine başvurarak, organize edilen yazılıya hazırlık çalışmalarına katılabilirler.

RANDEVULU ETÜTLER
Randevulu etütlerde öğrencilerimiz kendilerini yetersiz hissettikleri konuları kurs yöneticilerine iletir. Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda etütlerin yer ve saati belirlenerek öğrencilere duyurulur.

SORU ÇÖZÜM OFİSLERİ
Haftalık olarak kurs kütüphanesinde ve etüt sınıflarında yapılan soru çözüm ofisleri ile öğrencilerimiz çözemedikleri soruları öğretmenlerine sorarak soru çözme pratiğini geliştirir, bilgi eksiklerini kapatırlar.